Översätter från svenska till danska
Svenska företag som etablerar sig i Danmark underskattar ofta svårigheterna med att översätta hemsidor och reklammaterial till danska. Genom att anlita Linda Kristiansen får företaget en professionell hjälp med sådana översättningar.
Linda Kristiansen kommer ursprungligen från Danmark och flyttade till Sverige 1992. Efter att ha studerat nordiska språk och lingvistik på Lunds Universitet har hon arbetat med översättningar från svenska till danska i olika sammanhang. Hon har gjort översättningar av hemsidor och reklammaterial och har varit med och skrivit böckerna "Politikens Öresundsordbog" och "Danska på tvärs".
I februari 1999 började hon att arbeta på Radio Malmöhus med programmet Öresund Direkte som sänds på onsdagar klockan 09-10. Linda besvarar frågor om allt som rör två språk danska och svenska, översätter ord/uttryck - allt från mat till affärsuttryck, förklarar deras ursprung etc. Hennes inslag har kommit att bli mycket uppskattade.
 
Linda menar att vi har en unik språksituation här i Norden genom att vi kan klara oss med vårt modersmål i grannländerna. Men, det är inte riktigt så enkelt som vi tror att kommunicera med personer från grannländerna. Ett exempel är det danska ordet diaeter (med danskt ä) som får oss svenskar att tänka på mat. Diaeter betyder i själva verket traktamente på danska. Det svenska ordet traktamente betyder på danska den mat som man äter på en fest eller tillställning.
Linda undervisar även i dansk-svensk språkförståelse för danska och svenska företag som samarbetar med varandra. Det handlar om att man skall förstå varandra bättre för att undvika missförstånd. Här arbetar Linda framför allt med hörförståelse och uppmärksammar deltagarna på skillnaderna i fonetik och tar upp olika språkfällor. Sedan 1996 undervisar hon också svenskar i danska och sedan ett par år tillbaka även vice-verca.
 
Om man anlitar Linda vet man att man får hjälp av en person som behärskar både svenska och danska mycket bra och som har bott i både Sverige och Danmark. Hon har en akademisk bakgrund och har stor etymologisk kunskap genom att hon efterforskat många olika uttryck. Dessutom har hon en lång erfarenhet av översättningar mellan de båda språken och ser det som en yrkesstolthet att hitta exakt rätt ord i ett visst sammanhang.

Linda Kristiansen

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-6117127

Adress:
Linda Kristiansen
Smithsgatan 5
21156 MALMÖ

| 13 SENASTE FÖRETAGEN